ΜΑΛΤΑ

Η στρατηγική γεωγραφική θέση του νησιού και οι κατακτητές που πέρασαν ανά τους αιώνες από εκεί, κατέστησαν τη Μάλτα ένα από τα μικρότερα μέρη του κόσμου που συγκεντρώνει τόσα πολλά ιστορικά μνημεία. Κλασσικό μεσογειακό κλίμα, ενδείκνυται για όλες τις εποχές του χρόνου. Τα φεστιβάλ και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι χαρακτηριστικό του νησιού -ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ιστορία του νησιού είναι τόσο μεγάλη που κάθε μέρα θα μπορούσε να είναι και μι α γιορτή στη Μάλτα. Πολλά από τα μνημεία χτίστηκαν κατά την κυριαρχία του τάγματος των ιπποτών με σημαντικότερο το “Παλάτι του Μαγίστρου”. Πολλά και αξιόλογα είναι βέβαια και τα μουσεία πολλά εκ των οποίων βρίσκονται στη Βαλέτα.