Προτεινόμενοι Προορισμοί

ΜΠΑΛΙ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ ΜΠΑΛΙ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ
ΚΟΣΑΜΟΥΙ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ ΚΟΣΑΜΟΥΙ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ
ΜΑΛΔΙΒΕΣ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΜΑΛΔΙΒΕΣ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ
ΚΕΝΥΑ-ΣΑΦΑΡΙ ΚΕΝΥΑ-ΣΑΦΑΡΙ
ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ